pl en
pl en
Zaloguj

projekty UE

ue_efrr

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II EtapTytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

 

Okres realizacji Projektu: 01/03/2018 - 30/04/2019.

Całkowita wartość Projektu: 121 278.00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 83 810.00 zł.CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Fabryki Porcelitu Avant poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Wdrożenie innowacji ORGANIZACYJNEJ: opracowanie Księgi Technologii firmy Avant, wdrożenie systemu CRM

2. Wdrożenie innowacji MARKETINGOWEJ: opracowanie kompleksowej i spójnej komunikacji wizualnej

3. Wdrożenie innowacji PRODUKTOWYCH, w tym:

a) Innowacyjnego kubka o fasonie sentymentalnym z unikalnymi cechami, nawiązanie do emocji, przeszłości i powiązanych wartości "polskie vintage".

b) Innowacyjnego kubka z ceramiki + inny materiał np. porcelit z korkiem, drewnem, żywicą, sylikonem, betonem i innymi.

c) Innowacyjnego kubka  z masy barwionej - produkt "PREMIUM" w ofercie firmy.

d) Produkcja produktu z surowców z odpadów ceramicznych-"reused"

4. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, w tym z działalności eksportowej.

5. Pozyskanie nowych, zagranicznych rynków zbytu.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

RZECZOWE:

- Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,

- Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (praw własności intelektualnej) związanych z wdrożeniem innowacji produktowej;

- Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

 

FINANSOWE:

- Wzrost przychodów.

- Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.

- Optymalizacja zysku.

 

INNE:

- Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.

- Wzrost konkurencyjności Avant dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

- Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

- Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.

- Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.

 

 

 

EFR