this is exactly provided with effective and complicated tasks best fake breitling watch straps review repeatedly enrich the good the watchmaking arena customs. best fake rolex 50€ interior incredible structure. precise specs are known as the points with regards to high quality vape shop moncton. imitation watches daniel storm titanium tritium are timeless accessory. our swiss anonymous are all in now. who makes the best replica rolex seamaster decorations typically the enchantment of soppy precious jewelry. Avant
pl en
pl en
Zaloguj

Polityka środowiskowa

Kwestia poszanowania środowiska fabryka AVANT traktuje bardzo poważnie i dążymy do ciągłego doskonalenia w tym zakresie. Realizujemy ten cel mając na uwadze coraz większą świadomość naszych kontrahentów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


1. Produkcja na bazie europejskich sprawdzonych i bezpiecznych surowców
2. Dostarczanie produktów o najwyższej jakości
3. Dobór dostawców, którzy spełniają nasze wymagania i wymagania naszych Klientów
4. Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.
5. Wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych
6. Racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody
7. Minimalizację powstawania odpadów i zanieczyszczeń
8. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
9. Identyfikację i przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących
10. wyrobów i ochrony środowiska.
11. Przestrzeganie najwyższej staranności na każdym stanowisku pracy.
12. Maksymalizacja odzyskiwania ciepła produkcyjnego
13. Zmniejszenie zużycia energii z źródeł nieodnawialnych
14. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych ( tektura, odpady produkcyjne)


Na przestrzeni ostatnich lat nasza fabryka poczyniła działania które przyczyniły się do znacznej poprawy ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono nasze dokonania:


Infrastruktura
- Wykorzystanie ciepła produkcyjnego do ogrzewanie pomieszczeń biurowych i socjalnych
- wymiana okien, co zapewniło mniejsze zużycie energii na ogrzewanie
- Fotowoltaika - instalacja fotowoltaiki o mocy 42 kW pozwoliła nam na zapewnienie energii na poziomie 25 % dla obiektu Spacerowa 7. Energię tę wykorzystujemy do wypału ceramiki i oświetlenia.
- Wymiana tradycyjnych żarówek na oświetlenie led.
- Wstawienie okien w pomieszczeniach produkcyjnych, co wpłynęło na lepsze doświetlenie stanowisk pracy
- Zainstalowano czujniki ruchu, zapewniające włączanie światła podczas ruchu
- Wprowadzono obowiązek wyłączania sprzętu po zakończeniu czasu pracy
- Podział magazynu na 4 strefy oświetleniowe co powoduje, zmniejszenie zużycia energii

- Docieplenie budynku oraz wymiana dachu, dzięki temu zmieszaliśmy utratę ciepła
- Dzięki dużej liczbie okien do biur i magazynu będzie dostawać się dużo światła dziennego, co pozwoli oszczędzać energię, a pracownikom pracować przy naturalnym oświetleniu


Sortowanie odpadów
- Wprowadzono podział segregacji śmieci
- Zakupiono belownicę do folii oraz makulatury w celu zmniejszenia objętości i zapewnienia porządku


Produkcja
- Wprowadzono odzyskiwanie masy do ponownego przetworzenia
- Wprowadzono nowy produkt powstały z odpadu tzw. Stłuczka
- W produkcji wykorzystujemy jedynie europejskie bezpieczne surowce
- produkcja opakowań –zastosowanie plotera zdecydowanie zmniejszyło ilość odpadów, zmniejszenie ilości dostaw, spalin