pl en
pl en
Zaloguj

Polityka środowiskowa

Kwestia poszanowania środowiska fabryka AVANT traktuje bardzo poważnie i dążymy do ciągłego doskonalenia w tym zakresie. Realizujemy ten cel mając na uwadze coraz większą świadomość naszych kontrahentów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


1. Produkcja na bazie europejskich sprawdzonych i bezpiecznych surowców
2. Dostarczanie produktów o najwyższej jakości
3. Dobór dostawców, którzy spełniają nasze wymagania i wymagania naszych Klientów
4. Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.
5. Wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych
6. Racjonalne użytkowanie materiałów, energii i wody
7. Minimalizację powstawania odpadów i zanieczyszczeń
8. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
9. Identyfikację i przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących
10. wyrobów i ochrony środowiska.
11. Przestrzeganie najwyższej staranności na każdym stanowisku pracy.
12. Maksymalizacja odzyskiwania ciepła produkcyjnego
13. Zmniejszenie zużycia energii z źródeł nieodnawialnych
14. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych ( tektura, odpady produkcyjne)


Na przestrzeni ostatnich lat nasza fabryka poczyniła działania które przyczyniły się do znacznej poprawy ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono nasze dokonania:


Infrastruktura
- Wykorzystanie ciepła produkcyjnego do ogrzewanie pomieszczeń biurowych i socjalnych
- wymiana okien, co zapewniło mniejsze zużycie energii na ogrzewanie
- Fotowoltaika - instalacja fotowoltaiki o mocy 42 kW pozwoliła nam na zapewnienie energii na poziomie 25 % dla obiektu Spacerowa 7. Energię tę wykorzystujemy do wypału ceramiki i oświetlenia.
- Wymiana tradycyjnych żarówek na oświetlenie led.
- Wstawienie okien w pomieszczeniach produkcyjnych, co wpłynęło na lepsze doświetlenie stanowisk pracy
- Zainstalowano czujniki ruchu, zapewniające włączanie światła podczas ruchu
- Wprowadzono obowiązek wyłączania sprzętu po zakończeniu czasu pracy
- Podział magazynu na 4 strefy oświetleniowe co powoduje, zmniejszenie zużycia energii

- Docieplenie budynku oraz wymiana dachu, dzięki temu zmieszaliśmy utratę ciepła
- Dzięki dużej liczbie okien do biur i magazynu będzie dostawać się dużo światła dziennego, co pozwoli oszczędzać energię, a pracownikom pracować przy naturalnym oświetleniu


Sortowanie odpadów
- Wprowadzono podział segregacji śmieci
- Zakupiono belownicę do folii oraz makulatury w celu zmniejszenia objętości i zapewnienia porządku


Produkcja
- Wprowadzono odzyskiwanie masy do ponownego przetworzenia
- Wprowadzono nowy produkt powstały z odpadu tzw. Stłuczka
- W produkcji wykorzystujemy jedynie europejskie bezpieczne surowce
- produkcja opakowań –zastosowanie plotera zdecydowanie zmniejszyło ilość odpadów, zmniejszenie ilości dostaw, spalin