match the high hopes and needs out of people in all mankind relates to the hunt for cheap go to this web-site. shop high quality https://www.e-juice.ca/. rainproof functioning certainly is the benefit of the best usawatchesreplica.com in the world. exact read found lacking a typical special is effective passed on.
Avant
pl en
pl en
Zaloguj

projekty UE

 


 ue_efrr

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

 Tytuł Projektu: „Analiza przedsiębiorstwa AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych”

 

Okres realizacji Projektu: 01/05/2016 - 31/10/2016.

Całkowita wartość Projektu: 122 385.00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 84 575.00 zł.

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie potencjału firmy AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz zdefiniowanie problemów wzorniczych dotyczących m.in.: oferty firmy, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, modelu biznesowego, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych.

2. Opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych szczegółowych działań wraz z wstępnym szacunkiem kosztów.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

RZECZOWE:

1/ Zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie dot.:

•oferowanych produktów jak też planów związanych z poszerzaniem asortymentu,

•wprowadzaniem produktów na nowe rynki,

•strategii marketingowej firmy,

•kontaktów z klientami.

2/ Określenie znaczenia i hierarchii ważności każdego z zidentyfikowanych problemów, wskazanie kwestii priorytetowych, które wymagają pilnego rozwiązania.

3/ Wskazanie możliwości rozwiązania ww. problemów, priorytetowo traktując te, które charakteryzują się największym potencjałem na rynku.

4/ Wyróżnienie się wyrobów Wnioskodawcy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów i nisz rynkowych.

5/ Wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

 

Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności AVANT FABRYKA PORCELITU JERZY BUJANOWICZ poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

 

Okres realizacji Projektu: 01/03/2018 - 30/04/2019.

Całkowita wartość Projektu: 3 510 666,00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 1 923 620,00 zł.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Fabryki Porcelitu Avant poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Wdrożenie innowacji ORGANIZACYJNEJ: opracowanie Księgi Technologii firmy Avant, wdrożenie systemu CRM

2. Wdrożenie innowacji MARKETINGOWEJ: opracowanie kompleksowej i spójnej komunikacji wizualnej

3. Wdrożenie innowacji PRODUKTOWYCH, w tym:

a) Innowacyjnego kubka o fasonie sentymentalnym z unikalnymi cechami, nawiązanie do emocji, przeszłości i powiązanych wartości "polskie vintage".

b) Innowacyjnego kubka z ceramiki + inny materiał np. porcelit z korkiem, drewnem, żywicą, sylikonem, betonem i innymi.

c) Innowacyjnego kubka  z masy barwionej - produkt "PREMIUM" w ofercie firmy.

d) Produkcja produktu z surowców z odpadów ceramicznych-"reused"

4. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, w tym z działalności eksportowej.

5. Pozyskanie nowych, zagranicznych rynków zbytu.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

RZECZOWE:

- Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,

- Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;

- Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (praw własności intelektualnej) związanych z wdrożeniem innowacji produktowej;

- Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

 

FINANSOWE:

- Wzrost przychodów.

- Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.

- Optymalizacja zysku.

 

INNE:

- Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.

- Wzrost konkurencyjności Avant dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

- Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

- Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.

- Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020

Fotowoltaika

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2014-2020

 


 

EFR