as a possible unmatched product work of genius, who makes the best https://sid.to/ timepiece can become the newest favored assortment lovers. as a possible unmatched product work of genius, who makes the best vapetypes timepiece can become the newest favored assortment lovers. the best http://v9factoryrolex.com/ in the world is likely to be tremendous understanding and exquisite comprehensive forensics education outstanding skin care. Avant
pl en
pl en
Zaloguj

Warunki współpracy

 

 

 1. Warunki ogólne

AVANT Fabryka Porcelitu jest producentem ceramiki i kalkomanii ceramicznej oraz szklarskiej.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy bezpłatne katalogi w formie drukowanej, na Cd-Romie oraz do pobrania ze strony internetowej www.avant.pl.

Zastrzegamy prawo do wykorzystania wykonanych realizacji na potrzeby przygotowania katalogu naszych produktów, prezentacji oferty firmy, umieszczenia na stronie internetowej AVANT i innych celach prezentacji naszych produktów

Klient może zastrzec możliwość korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

Kubki produkcji AVANT są sygnowane logami AVANT Made In Poland/ Made In Poland/ Kabo Pydo for Avant, umieszczonymi na stopie kubka, na zewnątrz.

2. Ceny

Ceny produktów Fabryki AVANT zawarte w jej ofertach są cenami netto, do których doliczamy podatek od towarów i usług oraz ewentualnie koszt y pakowania i transportu.

Nasze produkty sprzedajemy klientom po cenach hurtowych z zastosowaniem systemu rabatów.

Kalkulacji cen produktów dokonują pracownicy działu handlowego.

Gwarantujemy niezmienność ceny po złożeniu zamówienia.

 

3. Zamówienie

Zamówienie nabiera ważności z chwilą przesłania do Fabryki AVANT.

Fakturę wystawiamy w terminie do siedmiu dni od daty sprzedaży.

Klientów dokonujących zamówienia pierwszy raz prosimy o podanie następujących danych: regon, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki jawne), wyciąg z Krajowego Sadu Gospodarczego (spółki z o.o.).

W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy jest ono w trakcie realizacji, rościmy sobie prawo do potracenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego wykonaniem, jak koszty przygotowania kalki ceramicznej, opracowania graficznego i inne.

Klient nie może zrezygnować z zamówienia w wypadku jego wykonania.

Klient zobowiązany jest do rzetelnego udzielenia informacji w formie pisemnej o kolorach nadruku i ich liczbie, wielkości nadruku, rodzaju nadruku.

 

4. Wykonanie prototypu

Prototyp wykonywany jest po akceptacji wizualizacji graficznej i umożliwia klientowi wprowadzanie zmian w projekcie nadruku (np. zmiana wielkości, ilości kolorów, umiejscowienia, itp.).

Po wykonaniu prototypu wprowadzenie zmian nadruku (grafiki, wielkości, ilości kolorów) kolejny prototyp wykonywany jest za ponowną opłatą.

Cena takiego prototypu kalkulowana jest indywidualnie przez dział handlowy.

 

5. Warunki płatności

Warunki płatności po zaakceptowaniu oferty potwierdzonej złożonym zamówieniem nie podlegają negocjacjom.

Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem odsetek lub kar umownych zgodnie z umową, jeżeli taka była zawarta.

 

6. Odpowiedzialność

AVANT odpowiada za ewentualne szkody jedynie do wartości materiału.

AVANT nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.

 

7. Realizacja zamówienia

Produkcję wykonujemy w terminie określonym w zamówieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy AVANT (siły wyższe [np. powódź, pożar], przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

 

8. Reklamacja dostaw

W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce podanej na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie (faxem) Fabrykę AVANT. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.

Klient w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia zobowiązuje się do jego sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym.

Jakiekolwiek reklamacje klient powinien zgłosić pisemnie protokółem reklamacyjnym w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru z podaniem pełnych informacji o przedmiocie reklamacji.

Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

Nie uwzględnia się reklamacji w wypadku produktów ceramicznych, w których nastąpiły zmiany odcienia kolorów w procesie wypalania do 10 %. Ze względu specyfikacji technologii produkcji i wypału, zastrzegamy możliwość mniejszej pojemności ceramiki.  Z przyczyn technologicznych przy szkliwach matowych możliwe odstępstwa w odcieniu koloru do 25%.

 

9. Prawa autorskie i wzory zastrzeżone

Informujemy, że wyroby produkcji fabryki Avant zostały zaprojektowane w naszym dziale projektowym i przysługują im prawa autorskie oraz są chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. , Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631.

Próba wprowadzenia na rynek podobnych wyrobów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w szczególności wypełniając dyspozycję artykułu 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

 

Informujemy również, iż kubek Siena (nr zastrzeżenia 16330), kubek Rosso (nr zastrzeżenia 16329) oraz filiżanka Rosso (nr zastrzeżenia 18340), kubek z uchem drewnianym WOODY ( numer zastrzeżenia W.128426) są wzorami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

10. Informacje końcowe

W przypadku farb ceramicznych nie zawsze istnieje możliwości 100% uzyskania kolorów określonych wg wzornika PANTONE.

Niewskazane jest mycie wyrobów szklanych z nadrukami w zmywarkach mechanicznych, dlatego zalecamy zmywanie ręczne.

Wadliwy towar z jednej partii dostawy nie może być podstawą do reklamacji całego zamówienia.

Koszty związane z dochodzeniem przez firmę windykacyjną przeterminowanych należności ponosi kupujący.

W sprawach spornych sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Lublinie.

 

Wyłączanie obsługi plików cookie / Obsługa plików cookie

Avant.pl zapisuje na urządzeniu tzw. pliki cookie. Dzięki nim zapamiętuje indywidualne ustawienia konta oraz zbiera informacje statystyczne na temat odwiedzin witryny. W każdej chwili można zrezygnować z tej funkcji. - przeglądarka Mozilla Firefox W menu "Narzędzia" wybierając "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". - przeglądarka Microsoft Internet Explorer W menu "Narzędzia" wybierając "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". - przeglądarka Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierając "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Link "Więcej informacji" prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. - przeglądarka Opera Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwierając menu i wybierając w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzi do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. - przeglądarka Apple Safari W menu "Safari" wybierając "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". - W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

 

Jak przygotować materiały do druku?

Materiały graficzne należy dostarczyć w pliku .cdr lub .eps (WAŻNE: wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe), z określeniem kolorów wg. wzornika Pantone. Jeśli jest to zdjęcie, obraz CMYK – full color, prosimy o przesłanie materiałów w formacie tif lub jpg, w rozdzielczości minimum 300 dpi i w wielkości 1:1.

Na życzenie klienta możemy wykonać wizualizację nadruku na naszym produkcie lub dokonać zmian w jego wielkości (wielkości na wizualizacji i na gotowym produkcie mogą się minimalnie różnić).